Live Communicatie & Events Live Communicatie & Events

MIN. OCW - KANSENGELIJKHEID

  • Visual Passend Onderwijs Regiodagen, gemaakt door Elisabeth van der Spek
  • Live feedback uit de zaal via stoplichtformule
  • Over de streep werkvorm bij regiodagen Passend Onderwijs
  • In kleine groepjes uiteen tijdens regiodagen passend onderwijs
  • Plenair ontvangst Regiodag Passend Onderwijs Alphen ad Rijn
  • Informele setting tijdens Regiodag Passend Onderwijs Nijmegen

Regiodagen Passend Onderwijs

Ontwikkel en realiseer vier Regiodagen over Passend Onderwijs, verspreid over Nederland, waarbij input uit het veld van leerlingen, ouders en professionals werkzaam in het onderwijs wordt opgehaald m.b.t. het onderwerp Passend Onderwijs. Met die opdracht gingen we graag aan de slag.

Best een uitdaging om die uiteenlopende doelgroepen, in leeftijd en in kennis over het onderwerp, met elkaar in eenzelfde event samen te brengen. Toch was dat het vertrekpunt. Ons laagdrempelige programma in combinatie met de inzet van professionele trainers bood de juiste flexibiliteit om per regiodag goed af te stemmen op de aanwezige doelgroep.

Als je écht input uit het veld wilt ophalen, is het van belang om goed te luisteren en door te vragen. We startten het plenaire programma met de werkvorm ‘Over de Streep’, waardoor we onderling meer inzicht kregen in de groep en de motivatie om op de regiodag aanwezig te zijn. Belangrijk onderdeel van het programma was vervolgens om in kleine groepjes uiteen te gaan, zodat er tijd en ruimte was voor persoonlijke verhalen en ervaringen. De professionele sessieleiders brachten de groepsdialoog op gang en daagden de gasten uit om over de landelijke problematiek van werkdruk en lerarentekort heen te kijken. Bovendien kregen ze in de tweede ronde letterlijk een andere pet op zodat ze vanuit een andere rol (bijvoorbeeld die van leerkracht in plaats van ouder) een persoonlijke casus onder de loep namen. Deze aanpak leidde tot mooie kwetsbare gesprekken én nieuwe invalshoeken.

De middag eindigde met een live feedbackronde, feedback van gasten geschreven op een velletje papier en als propje naar de sessieleiders toegegooid en voorgedragen voor de zaal. Een luchtige manier om nog een hele hoop zinvolle opmerkingen te verzamelen.

De notulen van de 4 regiodagen zijn door strategisch visualiser Elisabeth in een visueel eindverslag samengevat.
Alle input is vervolgens door oud-minister Dennis Wiersma meegenomen in zijn brief aan de Tweede Kamer “Samen de schouders onder Passend Onderwijs’ met het oog op de verbeteraanpak Passend Onderwijs.

Relatie

Ministerie OCW

DOEL

Input ophalen uit 'het veld' t.a.v. het onderwerp Passend Onderwijs

INVULLING

Regiobijeenkomsten verspreid over Nederland op schoollocaties (PO/VO)

Thema

Passend Onderwijs

Doelgroep

Leerlingen, ouders, professionals werkzaam in het onderwijs, 160 gasten totaal,

Vergelijkbare Projecten

MINISTERIE OCW - HO&O

Conferentie Strategische Agenda

Ministerie OCW - HO&O

Lancering Strategische Agenda

Fotografie: Belinda Dokter

ProRail

Relatiebijeenkomst