Live Communicatie & Events Live Communicatie & Events

MINISTERIE OCW - HO&O

Conferentie Strategische Agenda

De inhoud bepaalt de vorm

East Side is trots te kunnen zeggen dat we een tweejarig raamcontract met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben verworven! We deden vervolgens de eerste opdracht: een strategisch en inhoudelijk event, een conferentie, waar het Ministerie input verzamelde voor de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek. Voor het Ministerie van OCW hebben we gedaan waar we goed in zijn: het vertalen van een (vaak complexe) inhoud naar een passende en aantrekkelijke vorm. En dit was een groot succes: zowel de deelnemers als de minister spraken lovende woorden over het levendige evenement met open sfeer!

De klantvraag was duidelijk: creëer (in zeer korte tijd) een boeiend en prikkelend event waarbij we het gesprek aan kunnen gaan met de doelgroep. Omdat de doelgroep niet alleen bestaat uit professionals maar ook uit studenten is het belangrijk dat het inhoudelijk en laagdrempelig tegelijkertijd is. Plus: doe het daar waar onderwijs plaatsvindt, in de centraal gelegen Hogeschool Utrecht. Studenten gaven mede vorm aan de filmische inleidingen van de parallelsessies. Ook hielpen ze onder onze leiding bij de organisatie op de dag. Wij verzorgden een herkenbare en beeldende conferentiehuisstijl die het komende jaar gebruikt kan gaan worden.

De conferentie startte en eindigde met een plenaire bijeenkomst in een grote collegezaal met o.a. dagvoorzitter Eva Brouwer en minister Van Engelshoven. Gedurende de dag namen alle gasten deel aan twee parallelsessies, waarin er in kleine groepen dieper ingegaan werd op thema’s als digitalisering, kansengelijkheid en internationalisering van het onderwijs. Voor elke sessie hebben we met de klant gekeken naar wat het doel was en welke werkvorm zich daar het beste voor leende. Denk hierbij aan brainstormsessies met grote vellen op tafel waarop men kon schrijven of aan sessies waarbij in een Lagerhuis-setting gediscussieerd werd.

Bekijk de aftermovie, gemaakt door studenten van de Nederlandse Fotovak School.

Lees hier hoe we het vervolgevent, de lancering van de Strategische Agenda, vorm gegeven hebben.

DOEL

Het verkrijgen van inzichten over actuele thema's rond het hoger onderwijs en onderzoek

INVULLING

Conferentie met veel ruimte voor interactie in kleinere groepen

Thema

Bouw mee aan de toekomst van het hoger onderwijs

Doelgroep

Stakeholders hoger onderwijs (bestuurders, beleidsmedewerkers, deskundigen, docenten en studenten), 275 personen

Recente Projecten

SHIMANO EUROPE

Eindejaarsevent

MIN. OCW - KANSENGELIJKHEID

Regiodagen Passend Onderwijs

Fotografie: Marleen Schlichting

Spoorwegmuseum

Strategisch advies eventkalender