Live Communicatie & Events Live Communicatie & Events

Ministerie OCW - HO&O

Lancering Strategische Agenda

Lanceringsevent met vernieuwende presentatie speech minister

In aansluiting op de Conferentie eerder het jaar, waar vooral geluisterd werd naar wat er in het hoger onderwijsveld leeft, was het nu tijd voor presentatie van de plannen. Minister Ingrid van Engelshoven lanceerde tijdens deze bijeenkomst haar Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek.

Gezien de druk op het onderwijs in Nederland vroeg dit event om een gepaste balans tussen feestelijkheid (een mijlpaal vieren) en soberheid.

Wij ontwikkelden een concept dat aansloot op de neergezette look & feel van de Conferentie eerder het jaar. Dit keer vond de bijeenkomt plaats op de Universiteit Utrecht.

Bijzonder trots zijn we op het feit dat de minister persoonlijk ons idee omarmde om haar presentatiespeech te ondersteunen met een animatie. Het is immers bewezen dat een visuele presentatie de informatieoverdracht onder gasten sterk vergroot. Een film leidt vaak teveel af. Statisch beeld is niet vernieuwend. Een gewone PowerPoint was in onze ogen hier te karig.

De lijnanimatie die we in nauwe samenspraak met haar team creëerden, maakte de best complexe en genuanceerde materie eenvoudig en aantrekkelijk voor het publiek, zonder afbreuk te doen aan de inhoud. De minister gaf zo letterlijk en figuurlijk een heldere schets van haar strategie.

Aansluitend op haar speech zorgden we voor een officieel lanceringsmoment van de Strategische Agenda waarbij we verbinding maakten tussen de bijdragers aan de agenda (vertegenwoordigd in VSNU, VH, LSVB en ISO) en het onderwijsveld in de zaal. De energie die in de strategische agenda zit, werd door letterlijk de handen ineen te slaan doorgegeven aan de zaal, die vervolgens sfeervol oplichtte.

 

 

Relatie

Ministerie OCW

DOEL

Lancering van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek van minister Ingrid van Engelshoven

INVULLING

Lanceringsevent met vernieuwende presentatie en lanceringshandeling

Thema

Bouw mee aan de toekomst van het hoger onderwijs

Doelgroep

Stakeholders hoger onderwijs (bestuurders, beleidsmedewerkers, deskundigen, docenten en studenten), 300 personen

Vergelijkbare Projecten

MINISTERIE OCW - HO&O

Conferentie Strategische Agenda

MINISTERIE OCW - EMANCIPATIE

Campagne Joke Smit Prijs (Online & offline)

Fotografie: Belinda Dokter

ProRail

Relatiebijeenkomst