Live Communicatie & Events Live Communicatie & Events

Nieuws

Aan de slag voor Gemeente Amsterdam

11 januari 2021

Bewoners van Amsterdam Nieuw-West hebben behoefte aan meer levendigheid in hun stadsdeel. Hoe kan de kunst- en cultuursector hieraan bijdragen?

Met die vraag schreef de Gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw-West een aanbesteding uit. Wij legden een toekomstbestendig eventprogramma neer, dat start met de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst voor én door de kunst- en cultuursector. De betrokken instellingen gaan elkaar beter en op een andere manier leren kennen. En we durven stil te staan bij redenen waarom samenwerkingen tot nu toe niet optimaal van de grond kwamen. Wat moeten we doen, maar wat moeten we vanaf nu vooral ook laten?

Een leidende rol is weggelegd voor moderator en stopstrateeg Marije van den Berg, die dat samenvat met de gevleugelde woorden “Dode paarden moet je feestelijk begraven!”.

Het wordt een concrete en actiegerichte bijeenkomst, als basis voor een duurzame community. Wanneer deze gaat plaatsvinden, is door de huidige coronamaatregelen nog onzeker. Maar vast staat dat we dit jaar aftrappen!

Recent Nieuws

Is een live event wel nodig?

21 februari 2023

'Veldwerk' als JINC Carrière Coach

19 september 2022

Een jubileumfeest vieren doe je live

23 augustus 2022