Live Communicatie & Events Live Communicatie & Events

ATHLON

Workshop dag

Voor Athlon Mobility consultancy verzorgden we een workshop event over Mobiliteit. Het event had als thema “Athlon Draait Door” en was bedoeld om in kaart te brengen wat nodig is in de private en publieke sector om tot een beter mobiliteitsbeleid te komen.

Deze dag werd voorgezeten door Jort Kelder en werd bezocht door DMU’s van verschillende bedrijven, stuk voor stuk in een andere fase van hun mobiliteitsbeleid. Aan de hand van dynamische workshops in een prikkelende omgeving ontstond er veel beweging.

Relatie

Athlon Mobility Consultancy

DOEL

Kennis en ervaringen uitwisselen, imago vestigen en draagvlak creëren

INVULLING

Kick-off workshop event

Thema

Athlon Draait Door

Doelgroep

Business relaties & pers, 150 personen

Vergelijkbare Projecten

Fotografie: Belinda Dokter

ProRail

Relatiebijeenkomst

MINISTERIE OCW - HO&O

Conferentie Strategische Agenda

Fotografie: Julièn Tweeboom

Gemeente Amsterdam

Inspiratiebijeenkomst