Live Communicatie & Events Live Communicatie & Events

Gemeente Amsterdam

  • SONY DSC
  • gemeente Amsterdam
Fotografie: Julièn Tweeboom

Inspiratiebijeenkomst

Kunst en Cultuur in Nieuw-West = AAN!

De actieve kunst- en cultuurinstellingen in Nieuw-West met elkaar verbinden, daar draaide het om in de opdracht van de gemeente Amsterdam. Een inspiratiebijeenkomst om elkaar (beter) te leren kennen, kansen te zien en te ontdekken, beter samen te werken, onderlinge verbondenheid te creëren, te werken aan een gezamenlijk doel.

Om dit te kunnen doen, moet je eerst weten wat hen daar nu van weerhoudt. Wat zijn die insights? Zien ze elkaar als concurrenten, vinden ze veranderen spannend, zijn er financiële componenten die een rol spelen, hebben ze slechte ervaring met samenwerken? Voor een antwoord moet je diep duiken, kwetsbaar durven zijn met elkaar.

Het programma dat we ontwikkelden bood laagdrempelige ontmoetingen en elkaar eens op een andere manier leren kennen. Naar ons idee een basisvoorwaarde voor verbinding en goede samenwerking. Het idee om klein te beginnen – start met de pioniers- pakte in combinatie met de geldende COVID19-maatregelen goed uit.

Onder leiding van host Marije van den Berg gaf het gezelschap zich bloot. Waar loop je tegenaan, wat heb je nodig van gemeente en andere instanties – ook aanwezig in de zaal voor raad en daad- en wat kun je zelf of samen doen ? Plus volgens de stopstrategie van Marije: welke zaken of activiteiten leiden eigenlijk tot niets en kun je dus ‘feestelijk begraven’?

Koen Brakenhoff inspireerde als oud-voorzitter van Stadslab Leiden met zijn case over community building in Leiden. Niet alleen de successen maar ook de mislukkingen in het proces gaven inzichten. Een van de bekendste inwoners en cultuurmakers van stadsdeel Nieuw-West, Abdelkader Benali, sprak zijn toekomstvisie uit over de kunst- en cultuursector door voordracht van een column. Tussen de plenaire programmaonderdelen door was er uiteraard ruimte voor een hapje, drankje, bijpraten en netwerken én muziek van jong talent uit Nieuw-West.

Deze inspiratiebijeenkomst is de Kick off geweest om juist een kleine groep pioniers binnen de doelgroep die zich aangesproken voelt echt ‘AAN’ te zetten. Zij zijn de ambassadeurs die als vliegwiel de rest van de doelgroep steeds verder activeren. De start van een sneeuwbal effect. We kijken uit naar het vervolgevent.

In onze maatschappelijke zorg om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden, zijn de foto’s gemaakt door Julièn Tweeboom, die wij kennen via samenwerkingspartner De Heeren van Zorg.

Relatie

Gemeenste Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West

DOEL

De kunst- en cultuursector in Amsterdam Nieuw-West beter verbinden en daarmee laten bijdragen aan de levendigheid in het stadsdeel.

INVULLING

Informele inspiratiebijeenkomst - kleinschalige opzet mede ivm COVID19-maatregelen

Thema

Kunst en Cultuur in Nieuw-West = AAN!

Doelgroep

Circa 25 pioniers in kunst- en cultuurinsector actief in Nieuw-West

Vergelijkbare Projecten

BOND VAN VOLKSTUINDERS

Symposium 100-jarig jubileum

MINISTERIE OCW - HO&O

Conferentie Strategische Agenda

Fotografie: Tanya Kangur

SCHIPHOL

Relatie-event